Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób gromadzone, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu aleksandrakarbownik.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

    Niniejsza strona internetowa zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwijania oferowanych usług.

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszego serwisu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych osób fizycznych, uchylającym art. Dyrektywa 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego serwisu jest Aleksandra Karbownik Nowak z siedzibą
  przy ul.  Komorska 37, 04-161 Warszawa
 3. Cel gromadzenia danych osobowych
  Dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:
 • Logowanie do serwisu,
 • Rejestracja konta i uwierzytelnianie użytkownika,
 • Wykonywanie umów za pośrednictwem usług elektronicznych
 • Komunikacja z użytkownikami (czat na żywo, formularz kontaktowy itp.)
 • Przesyłania newsletterów (po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich otrzymywanie),
 • Promowanie oferty administratora,
 • Marketing, remarketing, afiliacje,
 • Udostępnianie użytkownikom spersonalizowanych stron internetowych,
 • Windykacja,
 • Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcji serwisu.

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,

5. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez następujące okresy:

Gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do czasu przedawnienia roszczenia po wykonaniu umowy,
Gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do czasu jej wycofania, a po wycofaniu zgody do czasu przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia zwykłe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej).

6. Udostępnianie danych osobowych

    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem, takim jak firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy świadczące usługi kurierskie/pocztowe, kancelarie prawne.
Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Prawa użytkownika

    Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody). odwołany).
Powiadomienia o uprawnieniach Użytkownika wynikających z realizacji powyższych praw należy przesyłać na adres: [adres e-mail].
Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.
Jeżeli użytkownik uzna, że ​​przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO), ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Pliki Cookies

 Niniejsza witryna zbiera informacje za pomocą plików cookies – plików cookies sesyjnych, plików cookies trwałych oraz plików cookies podmiotów zewnętrznych.
Pliki cookies zbierane są w celu prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu oraz w celach statystycznych.
Użytkownicy mogą określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach swojej przeglądarki.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i analiza

Dane użytkownika nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przez co nie można podejmować na ich temat żadnych decyzji.
Dane użytkownika mogą być analizowane w celu dostosowania treści i personalizacji oferowanych usług za zgodą użytkownika.

10. Warunki końcowe

 Administratorzy mają prawo do zmiany polityki prywatności, jednak prawa użytkowników nie są ograniczone.
Informacja o wprowadzonych zmianach będzie wyświetlana na stronie internetowej w formie komunikatów.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy RODO oraz prawa polskiego.